Home
Haptonomie
Ervaringen
Contact
     
Ik begeleid mensen die vastlopen in hun ontwikkeling in de balans tussen denken, doen en voelen. De context kan werk zijn, topsport of privé. De last die je ervaart kan heel divers zijn.

Stressgerelateerde klachten en overbelasting (burn-out)
Geen rust kunnen vinden, piekeren, geïrriteerd, slaapproblemen, niets meer voelen, gevoel hebben altijd maar te moeten presteren, alles wegredeneren.

Weinig vertrouwen (in anderen of juist in jezelf)
Wantrouwen, afstandelijk gedrag, alert, geen standpunt in kunnen nemen, snel afgewezen voelen, jezelf als het ware overgeven aan een ander of jezelf juist terugtrekken.

Relationele problemen (partner, werk, vrienden)
Niet alleen kunnen zijn, of juist het contact niet aan kunnen, je eenzaam en niet verbonden met je omgeving voelen, te nadrukkelijk aanwezig zijn.

Behoefte aan verdieping
Ontevreden zijn, op de automatische piloot leven, verveling, oppervlakkig leven en gevoelens van leegte.

Moeite hebben om met veranderingen of verlies om te gaan
Verlies van baan, gezondheid of relatie, het leven na een passende rouwperiode niet meer op kunnen pakken.

Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
Hoofdpijn, schouder- en nekklachten, buikpijn, rugpijn, gevoel hebben uit balans te zijn.

Identiteitsvragen
Rondlopen met structurele vragen als Wie ben ik? of Wat wil ik eigenlijk?